Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Το Πολυιατρείο μας έχει τη δυνατότητα και είναι κατάλληλα εξοπλισμένο έτσι ώστε να παρέχει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες πρωτόβαθμιας ιατρικής περίθαλψης και για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.
Ελληνικα
Aloe Hotel Aloe Hotel