Εργαστήριο

Στο μικροβιολογικό εργαστήριο πραγματοποιούνται κάθε είδους μικροβιολογικές εξετάσεις.
Ελληνικα