Η Ομάδα

Αποτελείται από ιατρούς, νοσηλευτές, παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό.
Ελληνικα
Aloe Hotel Aloe Hotel