Ακτινολογικό

Αποτελέσματα σε λίγα λεπτά

Οι ακτινογραφίες αποθηκεύονται ψηφιακά και διαβάζονται άμεσα.
Έτσι έχουμε γήγορα αποτελέσματα και τη δυνατότητα για αποτελεσματική διάγνωση και θεραπεία.

Οι εξετάσεις μπορούν να σας δοθουν ή να σταλούν στην ασφάλιστικη σας εταιρία κατόπιν επιθυμίας σας.

Τμήματα

Εποικοινωνήστε μαζί μας