Υπέρηχοι

Το τμήμα υπερήχων εντός του ιατρείου μας επιτρέπει να λαμβάνουμε γρήγορα σημαντικές διαγνωστικές πληροφορίες.

Γρήγορη πρόσβαση στα αποτελέσματα σας

Δίνεται η δυνατότητα να υπάρχει από τον ιατρό άμεση πρόσβαση στα αποτελέσματα, πράγμα σημαντικό στις περιπτώσεις που απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.
This is especially important if further action is necessary.

Φιλικό και συνεργατικό περιβάλον

Αφοσιωμένο προσωπικό παρέχει άριστη φροντίδα με φιλικό και συνεργατικό περιβάλλον.

Τμήματα

Εποικοινωνήστε μαζί μας